Журнал інструктажу з техніки безпеки на підприємстві

журнал інструктажу з техніки безпеки на підприємстві

Відповідальними за організацію профілактичної роботи з охорони праці серед працівників є заступник керівника підприємства або особа, на яку покладено обов’язки з вищезазначеного питання, чи сам керівник закладу. При кількості працюючих менше 50 чоловік функції служби охорони праці можуть виконувати у порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. Якщо він працює в комплексній бригаді, то навчання проводять з усіх спеціальностей, які виконує бригада. Форма Н–2 – повідомлення про наслідки нещасного випадку; складає працеда­вець за результатами нещасного випадку.

Скачать: instr1.pdf

Похожие записи: