Примірний журнал обліку прийому громадян в школі

примірний журнал обліку прийому громадян в школі

Підвищення кваліфікації можна проводити у формі курсів, семінарів, майстер-класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими організаційними формами. Загальна кількість груп не може перевищувати їх кількості, що визначена розрахунком педагогічних годин. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. Сторінки книги повинні бути пронумеровані, прошнуровані і засвідчені підписом керівника підприємства або посадової особи, відповідальної за ведення діловодства з персоналу, та скріплені печаткою підприємства (служби персоналу – за наявності печатки).7-й етап. Участь педагогічних працівників у заходах підвищення кваліфікації засвідчується керівником закладу. І є підставою для проходження атестації.

Скачать: 13922e67544d4954bba1518db1d380f5.pdf

Похожие записи: